Zajęcia teatralno-muzyczne

Zajęcia teatralno muzyczne odbywają się w dwóch grupach: w grupie uczniów klas I – III oraz I – VI. Zajęcia teatralno - muzyczne stwarzają uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju korzystając z dóbr, jakie daje muzyka i teatr. Teatr porusza uczucia. Stwarza pole do przeciwdziałania zahamowaniom. Dzieci rozwijają kreatywność i zaufanie wobec własnych pomysłów. Połączenie muzyki z teatrem zwiększa bogactwo doświadczeń w kierunku ogólnego rozwoju wrażliwości, przeżywania, pomysłowości i ekspresji. Oddziaływanie na emocje wywołuje umiejętność aktywnego doznawania piękna, kształtuje wrażliwość i potrzebę kontaktu ze sztuką.

Doskonalenie warsztatu teatralnego odbywa się poprzez doskonalenie koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci,  rozwój wyobraźni oraz spontanicznej aktywności i ekspresji, rozwój wrażliwości, doskonalenie koordynacji ruchowej i wzbogacenie słownictwa. Praca nad pobudzeniem twórczej aktywności obejmuje ćwiczenia aparatu mowy, uświadomienie możliwości głosu i poprawienie jego sprawności, przygotowanie ciała i rozwój jego ekspresji. Znakomitym „laboratorium” warsztatu aktorskiego są etiudy teatralne, które przygotowują uczestników do zmierzenia się z konkretnym problemem – przedmiotem scenicznego obrazu. Uczniowie biorą udział w tworzeniu scenariusza i pracują później nad jego realizacją. Atrakcyjnym elementem programu są ćwiczenia z rekwizytem, które dzięki takim środkom dydaktycznym jak: chusty, obręcze, krążki, wstążki, piłki i wiele innych angażują uczestników zajęć.

Zajęcia teatralno-muzyczne - 2012/2013

Uczestnicy z klas I-III

 

 Uczestnicy z klas IV-VI

lightbox

Uczestnicy zajęć - rok szkolny 2011/2012

 

 

Klasy I-III; rok szkolny 2011/2012

 

lightbox

 

Klasy IV-VI; rok szkolny 2011/2012

Program zajęć
opis dokumentutypdata
program koła teatralnegopdf10-02-2012[ Pobierz ]
314 kB
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )