Projekt

„Nowe możliwości – Nową szansą” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny: KAPITAŁ LUDZKI 

Priorytet: IX.

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 


 

plakat_a3

 

 


 

Park Jurajski w Bałtowie - relacja video

Teatrzyk kukiełkowy

 

 

Linki

mazowia.eu  


 

Logo_gminy_Klemb__w 


 

logo_Krusze


 

 

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )