Zajęcia przyrodniczo-matematyczne

<<< powrót

      15           4              15

 

troche_matematyki

 

KOŁO MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE KLAS I-III i IV-VI

 

           Koło przyrodniczo – matematyczne  jest przeznaczone dla uczniów, którzy mają w sobie pasję odkrywcy, badacza, nurtuje ich wiele pytań i pragną poszukiwać na nie odpowiedzi.

           Zajęcia koła przyrodniczo – matematycznego klas I – III odbywają się każdy piątek w godzinach 8.00 – 8.45, a zajęcia koła przyrodniczo – matematycznego klas IV – VI odbywają się w każdy poniedziałek również  w godzinach 8.00 – 8.45

           Udział w zajęciach stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania ukrytych zdolności i zaspakajania ciekawości poprzez eksperymentowanie i doświadczanie.

       Różnorodność proponowanych metod i form pracy ma na celu rozwinąć kreatywne myślenie i zachęcić uczniów do większej aktywności.

           Zajęcia są organizowane tak, aby uczniowie mieli jak najwięcej okazji do „odkrywania” zagadnień przyrodniczo – matematycznych. Zwiększa to ich zainteresowanie    i motywację, a także daje im sporo satysfakcji z pracy. Zajęcia polegają  przede wszystkim na rozwiązywaniu różnorodnych problemów, gdyż ten sposób nauczania wyrabia odpowiednie umiejętności i nawyki oraz dociekliwość, rozwija twórcze, kreatywne  myślenie i pamięć, kształtuje matematyczną intuicję, zachęca do wytrwałości. Zajęcia prowadzone są w oparciu o środki dydaktyczne, które są  w takiej  ilości, iż pozwalają na indywidualizację pracy.

          Eksperymentowanie zaś sprzyja zastosowaniu poznanej wiedzy w praktyce. Dziecko przeprowadzając samodzielnie doświadczenia uczy się staranności i dokładności w wykonywaniu pomiarów oraz umiejętności notowania spostrzeżeń i wniosków, wdraża się do pracy w zespole i wyrabia krytyczną ocenę własnej pracy.

Uczestnicy projektu - rok szkolny 2012/2013

Uczestnicy z kl. I-III

 

Uczestnicy z klas IV-VI

Uczestnicy projektu - rok szkolny 2011/2012


 

Klasy I-III; rok szkolny 2011/2012 >>>foto

 


 

Klasy IV-VI; rok szkolny 2011/2012>>>zdjęcia

Klasy I-III
Klasy IV-VI
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )