Zajęcia plastyczne

<<< powrót

 

plastyka1

 

,,…Sztuka przechadza się po ulicach, kręci się po naszym domu,

Chodzi z nami na wycieczki, jest nam potrzebna,

Że granice jej są nieokreślone, że twórcą może być każdy..,,

                                                              Anna Zięba-Michałowska

 

Zajęcia koła plastycznego prowadzone są w dwóch grupach: pierwsza grupa to uczniowie kl. I-III,

druga grupa to uczniowie kl. IV-VI. Zajęcia realizowane są 1 godz. tygodniowo dla każdej grupy.

Dziecko przejawia naturalną potrzebę przekazywania innym swoich odczuć. W tym zakresie twórczość plastyczna jest działalnością niezbędną w procesie kształcenia jego osobowości .Podczas zajęć kształtuje się odpowiedni klimat, aby wyzwolić w dziecku autentyczną radość tworzenia.

Dzieci najmłodsze potrafią za pomocą kolorów przetworzyć swoje własne myśli w małe arcydzieło.

Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrznić swoje marzenia , rozwinąć twórczą inicjatywę,

pomysłowość i wiarę we własne siły.

Rozwija umiejętność wyrażania i uzasadniania opinii oraz kształtowania postaw tolerancji wobec dokonań innych osób.

Dużym znaczenie w  osiąganiu zamierzonych celów odgrywa  pracownia plastyczna,

zakupione materiały i pomoce plastyczne do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 


 

Zajęcia plastyczne IV-VI - 2012/2013

Uczestnicy z kl. I-III

 

Uczestnicy z kl. IV-VI

lightbox

Uczestnicy zajęć plastycznych - rok szkolny 2011/2012

Uczestnicy  z klas I-III

 

Uczestnicy  z klas IV-VI

 

Prace uczestników zajęć plastycznych z kl. I-III - 2012/2013

lightbox  lightbox

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )