Logorytmika

            W zajęciach z logorytmiki uczestniczą dzieci z oddziału „0”. Logorytmika jest swoistą formą połączenia rytmiki i logoterapii. Do jej zadań należy dobór i prawidłowe wykorzystywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych i muzyczno-słownych w celu usprawnienia lub skorygowania komunikacji językowej, a także zapobiegania powstaniu odstępstw w tym procesie.

            Rytmika aktywizując ciało pośrednio koordynuje też narządy mowy, przede wszystkim podstawowe układy biorące udział w mówieniu. Korekcja wad wymowy oparta jest na wspólnych zjawiskach dla muzyki i mowy, a więc na rytmie, tempie, wysokości dźwięku (melodii), akcentacji, frazowaniu i artykulacji.

Celem zajęć jest nie tylko usprawnienie kompetencji komunikacyjnych dzieci. Uczestnicy programu doskonalą koncentrację uwagi, spostrzegawczość oraz pamięć. Rozwijają wyobraźnię oraz mają możliwość spontanicznej aktywności i ekspresji muzycznej, wokalnej i instrumentalnej. Ćwiczenia wpływają na kształcenie umiejętności współdziałania w grupie. Doskonalą koordynację ruchową, kształtują pamięć ruchową oraz orientację przestrzenną.

            Realizacja założeń programowych odbywa się w formie zabawy, która rozwija aktywność dzieci i umożliwia im zdobywanie doświadczeń i wiedzy w działaniu. Dostarcza dziecku radosnych przeżyć, niezbędnych do prawidłowego rozwoju psychicznego. W zabawie dziecko wyraża swe uczucia, pragnienia, daje upust swojej wyobraźni i fantazji, rozwija zdolności twórcze. Instrumenty perkusyjne użyte są do zabaw i akompaniamentów jako naturalne efekty akustyczne. Do ćwiczeń i zabawy wykorzystuje się instrumentarium Orffa.

Zastosowanie rekwizytów w pracy z dziećmi (takich jak obręcze, krążki, chusty, wstążki, piłki) pomaga w koncentracji uwagi, pobudza zainteresowanie ćwiczeniami, aktywizuje ruchowo, a więc wyzwala energię, a to z kolei stwarza warunki ku powstawaniu pełniejszych mocji i ich ekspresji stanowiących warunek zaistnienia stymulacji. Posługując się rekwizytem dzieci poznają właściwości rzeczy, manipulując nim ćwiczą umiejętności manualne i ruchowe, bawiąc się w parze lub z całą grupą nawiązują kontakty społeczne.

Kształceniu postawy zrozumienia i otwartości na inne kultury służy wykorzystanie materiałów muzycznych z bogactwa dziedzictwa wielu kultur, zarówno muzyki klasycznej, ludowej jak i współczesnej.

 

Uczestnicy zajęć - rok szkolny 2012/2013

lightbox

Zajecia dla klasy "0"

 

 

Uczestnicy zajęć logorytmicznych

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )