Zajęcia logopedyczne

<<< powrót

 

logopeda

 

Opanowanie właściwej techniki mówienia, wyraziste wymawianie głosek i wyrazów daje dziecku większą szansę na sukces szkolny i pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych stresów.
Prawidłowa wymowa ma również wpływ na procesy percepcyjne, a w szczególności na naukę pisania i czytania.
Dlatego należy starać się , by zaburzenie mowy zostało jak najszybciej usunięte.

W ramach projektu opieką logopedyczną objęte zostały dzieci z klas 0-III. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, u których występują trudności w komunikowaniu się z otoczeniem spowodowane zaburzeniami artykulacji, niepłynnością mówienia, opóźnieniem rozwoju mowy.

CELEM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ JEST:
-usuwanie zaburzeń mowy,
-wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
-wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
-likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne następstwa zaburzeń mowy.

METODY PRACY W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:
-wykonywane są ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
-doskonalona jest sprawność aparatu oddechowego,
-prowadzone są ćwiczenia słuchu,
-prowadzone są ćwiczenia zmierzające do wywołania i utrwalania prawidłowej artykulacji głosek,
-wzbogacany jest zasób słownictwa biernego i czynnego dziecka,
-kształtowana jest i doskonalona umiejętność wypowiadania się.

TERAPIA nie polega na samym przychodzeniu dziecka na ćwiczenia logopedyczne, ale niezmiernie ważne jest dokładne i systematyczne wykonywanie zaleceń logopedy w domu z pomocą rodziców.
Efektywność ćwiczeń w dużej mierze zależy od współpracy z domem i z rodzicami dziecka.

 


 

Uczestnicy zajęć logopedycznych 2012/2013

 

 

 

Uczestnicy zajęć logopedycznych 2011/2012

 

 

 

   

 

Uczestnicy projektu

 

  

 

 

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )