Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

<<< powrót

kk1

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne odbywają się w każdą środę w godzinach: od 13.30 do 14.15 dla uczniów kl. I-III i od 14.25 do 15.10 dla uczniów klas IV – VI.

Ich nadrzędnym celem jest pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności i umożliwianie im prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych.

Podczas zajęć dzieci w przyjemny, bezstresowy sposób ćwiczą umiejętności, które sprawiają im największe trudności. Grając i bawiąc się trenują między innymi pisanie, czytanie, wzbogacają słownictwo, utrwalają zasady ortografii i gramatyki oraz pojęcia arytmetyczne. Doskonalą sprawność manualną i grafomotoryczną, usprawniają funkcje wzrokowe i słuchowe, jak również koordynację wzrokowo – ruchową. Ćwiczą pamięć i koncentrację, utrwalają orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Ponadto uczą się reguł gramatycznych i ortograficznych oraz doskonalą technikę głośnego czytania.

 


 

Uczestnicy zajęć z kl. I-III -2012/2013

 

Uczestnicy zajęć z kl. IV-VI -2012/2013

  

Uczestnicy zajęć z kl. I-III -2011/2012

 

 

Uczestnicy zajęć z kl. IV-VI - 2011/2012

 

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )