Język angielski

<<< powrót

ang 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Kruszu poprzez realizację programu rozwoju szkoły, wprowadzającego nowy model pracy szkoły. Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego dzieci jest uwrażliwienie na język angielski i doświadczenie przez nie tego języka oraz podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego w naszej szkole. Zajęcia przeprowadzane są w trzech grupach: 0-I, II-III i IV-VI, po 12 osób w każdej grupie. Uczestnicy zostali wybrani zgodnie z zasadą równości płci. Techniki nauczania jakie stosowane były podczas pracy z dziećmi to odgrywanie ról, opowiadanie historyjek, śpiewanie piosenek, recytowanie wierszyków i rymowanek, oglądanie filmów, rozwiązywanie zagadek, kontakt z rówieśnikami w języku angielskim. W zabawie dziecko wyraża swe uczucia, pragnienia, daje upust swojej wyobraźni i fantazji, rozwija zdolności twórcze. Zastosowane zostały także rekwizyty w pracy z dziećmi takie jak pacynki czy gry planszowe i audiobooki. Posługując się rekwizytem dzieci poznają właściwości rzeczy, manipulując nim ćwiczą umiejętności manualne i ruchowe, bawiąc się w parze lub z całą grupą nawiązują kontakty społeczne.

Uczestnicy zajęć - rok szkolny 2012/2013

Uczestnicy zajęć z kl. 0-I

 

 

Uczestnicy zajęć z kl. II-III

 

Uczestnicy zajęć z kl. IV-VI

 

Uczestnicy projektu - rok szkolny 2011/2012

foto kl. 0 i I

 

foto kl. II i III

 

 foto kl. IV - VI

Uczestnicy projektu z kl. 0-I
Uczestnicy projektu z kl. II-III
Uczestnicy projektu z kl. IV-VI
Program zajęć
opis dokumentutypdata
program zajęć języka angielskiegopdf10-02-2012[ Pobierz ]
390 kB
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )