Agnieszka Szczapa

 <<<

Bycie nauczycielem jest dla mnie wyzwaniem, nieustannym poszukiwaniem nowych metod, które pozwalają uczniom odnaleźć zdolności i rozwijać umiejętności. Dlatego po ukończeniu studiów pedagogicznych zdobywałam nowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka niemieckiego, zarządzania oświatą, pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej i logopedii szkolnej oraz kształcenia muzyczno – ruchowego. Jednak najważniejszym i jednocześnie najtrudniejszym zadaniem jest towarzyszenie dziecku w jego rozwoju osobowym i duchowym, poszukiwaniach własnej drogi. Dlatego cieszę się, że patronem naszej szkoły jest Jan Paweł II, ponieważ Jego myśli, słowa i czyny są cennymi wskazówkami na tej drodze.

W mojej pracy szczególne miejsce ma muzyka i taniec. Może wciąż słyszę słowa Świętego Augustyna: „Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieć, co z tobą zrobić!" Swoją miłością do tańca dzielę się z uczniami i mam nadzieję, że muzyka pomoże im wyrażać siebie i otworzyć się na drugiego człowieka. W tańcu ukryta jest tajemnica i ja nie potrafię się jej oprzeć.

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )