"II Dzień Nauki" - 14 marca 2013r.

14 marca 2013r. w gronie licznie przybyłych gości na czele z Wójtem Gminy Klembów Panem Kazimierzem Rakowskim i Księdzem Proboszczem z Woli Rasztowskiej Kazimierzem Klepackim obchodziliśmy II Dzień Nauki. Celem spotkania była prezentacja osiągnięć uczniów biorących udział w Projekcie Nowe możliwości – Nową szansą, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, realizowanym przez Gminę Klembów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu. Koło Teatralno-Muzyczne przygotowało dwa spektakle. Goście wysłuchali informacji o formach wsparcie jakie otrzymują dzieci, obejrzeli prezentację multimedialną, następnie mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach projektu, zadawać pytania, zobaczyć liczne pomoce dydaktyczne i sposoby ich wykorzystywania. Spotkanie zakończyło się miłą rozmową przy kawie. Zobacz więcej.

 

foto relacja:

 

W II Dniu Nauki uczestniczyli:

 

1 Kazimierz Rakowski Wójt Gminy Klembów

 

2 Kazimierz Klepacki Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Woli Rasztowskiej

 

3 Helena Krajewska Sekretarz Gminy Klembów

 

4 Tamara Barańska Kierownik GOPS w Klembowie

 

5 Elżbieta Solis Dyrektor ZEAS w Klembowie

 

6 Anna Ślesicka Główna księgowa ZEAS Klembów

 

7 Dorota Marcinkowska Przewodnicząca Rady Gminy Klembów

 

8 Krzysztof Dołowy Radny wsi Ostrówek, przewodniczący Komisji Oświaty

 

9 Anna Lipska Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Klembów, radna wsi Dobczyn

 

10 Władysław Goławski radny wsi Krusze, Skarbnik Koła Łowieckiego Przepiórka w Radzyminie

 

11 Janusz Gocaliński Członek Zarządu Koła łowieckiego Przepiórka z Radzymina

 

12 Tadeusz Wardakowski Łowczy- Członek Zarządu Koła Łowieckiego Przepiórka z Radzymina

 

13 Lucyna Szczapa - emerytowana Dyrektor Szkoły im. Jana Pawła II w Kruszu

 

14 Mirosław Rakowski sołtys wsi Krusze

 

15 Anna Sęk Prezes ZNP Wołomin

 

16 Marta Gajewska Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu

 

"I Dzień nauki" - 21 marca 2012r.

Pierwszy dzień wiosny, był wyjątkowo ważnym dniem dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu – uczestników Projektu Nowe możliwości – Nową szansą.

    

Wieczorem, w obecności zaproszonych gości w osobach: Pana Wójta Kazimierza Rakowskiego, Pani Prezes ZNP odział Wołomin Anny Sęk, Sołtysa wsi Krusze Pana Mirosława Rakowskiego, oraz rodziców odbył się Dzień Nauki.

 

 Pani Dyrektor Elżbieta Sadowska powitała przybyłych gości, Pan Marcin Szczapa przedstawił kadrę projektu, a także wyraził swą wdzięczność za owocną współpracę władzom samorządowym, rodzicom i kadrze projektu. Podkreślił jednocześnie, jak ważna jest obecność rodziców i gości w kształtowaniu u dzieci motywacji do nauki.

    

Kadra projektu wraz z uczniami przygotowała na ten wieczór specjalny program. Koło tetralno-muzyczne pod opieką Pani Agnieszki Szczapa przygotowało dwa spektakle: Dylematy Żyrafki i Porwanie Rusałki. Przygotowana została również prezentacja multimedialna ze zdjęciami, pokazującymi zajęcia i wycieczki projektowe. Ostatnim punktem spotkania były zajęcia prowadzone przy drzwiach otwartych. Rodzice i goście z wielkim zainteresowaniem śledzili prace uczniów, a także mogli zobaczyć nowe pomoce naukowe zakupione w ramach projektu.

 

 Pan Wójt, wspominając swoje lata szkolne i role, jakie odgrywał w przedstawieniach, wyraził podziw dla małych aktorów, podkreślił również dobrą współpracę ze szkołą i rodzicami.

    

Rodzice z zachwytem przypatrywali się dokonaniom swoich dzieci, żałując tylko, że sami nie mieli takich możliwości.

 

Dzień Nauki był udanym pomysłem i z pewnością będzie miał ciąg dalszy w przyszłym roku.

 

>>>Foto galeria>>>

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )